Ārpusstundu darbs

Ārpusstundu darbs

Gulbenes Mūzikas skola Pasākumu plāns

(dalība koncertos, konkursos, pasākumos, kursos, semināros)

2021./2022.m.g.

AUGUSTS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Metodisko komisiju sanāksmes16.-20.08.M.MezīteSkola
Izbraukuma sēde skolas darbiniekiem19.08.I.Matīsa
Uzņemšana jaunajiem audzēkņiem24.08. pl. 18:00M.MezīteSkola

Atvērto durvju diena
24.08. pl. 17:00 - 20:00M.MezīteSkola
Direktoru sanāksme26.08.I.MatīsaRīga
Vecāku sanāksme sagatavošanas klasei30.08. pl.18:00I.MatīsaSkola
Vecāku sanāksme 1.klasei30.08. pl.19:00I.MatīsaSkola
Pedagoģiskā sēde30.08. pl.12:00I.MatīsaSkola

SEPTEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Mācību gada atklāšanas svētki1.09. pl. 15:00I.MatīsaSkolas pagalmā
Skolas Padomes sanāksme17.09.I.MatīsaSkola
Skolas pedagogu koncerts Velēnas ev.lut. baznīcā26.09.K.. ĀbeltiņšVelēna
Muzikāli radošs pasākums "Atrodi sevī Kokaru"30.09.L.Anže, J.AndževsOzolkalns

OKTOBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Skolotājas Līgas Kļaviņas jubilejas koncerts09.10.L.KļaviņaDruviena
Konkurss “Lasīšana no lapas”11.-15.10.L.AnžeSkola

NOVEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūtēju orķestru diriģentu forumsJ.AndževsRīga
Lāčplēšu dienas lāpu gājiens Pūtēju orķestrimJ.AndževsGulbene

DECEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
S. Jalaņeckas Meistarklases Klavierspēlē L.MusajevaSkola
XVI Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkurssL.Musajeva
I.Kalniņa
Koknese
Adventes koncerts Gulbenes Ev.lut. baznīcāL.BriceGulbenes Ev.lut.baznīca
Ziemassvētku koncerts sagatavošanas un 1.klaseiL.AnžeSkola
Ziemassvētku koncerts 2.-8.klaseI.MatīsaSkola
Pūtēju orķestra Ziemassvētku koncertsJ.AndževsGulbenes kultūras centrs

JANVĀRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisvieta
Pedagoģiskā sēde / Darbinieku kopsapulceI.MatīsaSkola
Pedagogu profesionālā pilnveideI.MatīsaStāķi
Pedagogu dalība meistarklasēsL.MusajevaRēzekne
Konkurss mūzikas teorijāL.AnžeRēzekne

FEBRUĀRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu koncertsI.DriķeSkola
Sadraudzības koncerts ar Jaunpiebalgas mūzikas skolu I.MatīsaJaunpiebalga
Vispārējo klavieru svētku koncerts I.PutniņaSkola
Konkurss "Naujene Wind-2020"I.DriķeDaugavpils

MARTS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Konkurss mūzikas teorijā "Zini vai mini"L.AnžeSkola
LNO baleta izrādes apmeklējums absolventiemL.HmeļevskaRīga
Pūtēju orķestra modelēšanas koncertsJ.AndževsGulbene
Skolu koru kopmēģinājumsL.AnžeGulbene

APRĪLIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Starptautiskais konkurss Viva la MusicaI.DriķeDaugavpils
I Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Alveare di musicaL.Musajeva
L.Brice
Elektrena (Lietuva)
I Starptautiskais O.Stroka jauno pianistu konkurssJ.BaldoneDaugavpils
Gulbenes novada koru skate I kārtaL.AnžeGulbene
Atvērto durvju dienasI.MatīsaSkola
XIV J.Graubiņa jauno pianistu konkurssI.KalniņaLīvāni
Gulbenes novada koru skate II kārtaL.AnžeGulbene
Koncerts 1. PIII.MatīsaGulbene
Koncerts 2. PIII.MatīsaGulbene
Koncerts 3. PIIL.AnžeGulbene

MAIJS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūtēju orķestra defilē finālskate04.05.J.Andževs, I. LīviņaRīga
Noslēguma pārbaudījumi sagat.kl. audzēkņiemL.Anže
G.Burka
Skola
Skolas izlaidumsI.MatīsaKultūras centrs
Skolas kolektīvu koncertsM.MezīteGulbene
Mācību gada noslēguma koncerts-pasākumsI.MatīsaSkola
Konsultācijas jaunajiem audzēkņiemM.MezīteSkola

JŪNIJS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Muzikālo iemaņu pārbaude uzņemšanai mūzikas skolā01.06.I.MatīsaSkola