Ārpusstundu darbs

Ārpusstundu darbs

Gulbenes Mūzikas skola Pasākumu plāns

(dalība koncertos, konkursos, pasākumos, kursos, semināros)

2021./2022.m.g.

AUGUSTS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Metodisko komisiju sanāksmes16.-20.08.M.MezīteSkola
Izbraukuma sēde skolas darbiniekiem19.08.I.Matīsa
Uzņemšana jaunajiem audzēkņiem24.08. pl. 18:00M.MezīteSkola

Atvērto durvju diena
24.08. pl. 17:00 - 20:00M.MezīteSkola
Direktoru sanāksme26.08.I.MatīsaRīga
Vecāku sanāksme sagatavošanas klasei30.08. pl.18:00I.MatīsaSkola
Vecāku sanāksme 1.klasei30.08. pl.19:00I.MatīsaSkola
Pedagoģiskā sēde30.08. pl.12:00I.MatīsaSkola

SEPTEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Mācību gada atklāšanas svētki1.09. pl. 15:00I.MatīsaSkolas pagalmā
Skolas Padomes sanāksme17.09.I.MatīsaSkola
Skolas pedagogu koncerts Velēnas ev.lut. baznīcā26.09.K.. ĀbeltiņšVelēna
Muzikāli radošs pasākums "Atrodi sevī Kokaru"30.09.L.Anže, J.AndževsOzolkalns

OKTOBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Skolotājas Līgas Kļaviņas jubilejas koncerts09.10.L.KļaviņaDruviena
Konkurss “Lasīšana no lapas”11.-15.10.L.AnžeSkola

NOVEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūtēju orķestru diriģentu forumsJ.AndževsRīga
Lāčplēšu dienas lāpu gājiens Pūtēju orķestrimJ.AndževsGulbene

DECEMBRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
XVI Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkurssDecembris - attālinātiL.Musajeva
Koknese attālināti
Pilsētas svētku egles ieskandināšanas koncerts05.12.2021.I.MatīsaPilsētas skvērs
Adventes koncerts Gulbenes Ev.lut. baznīcāDecembrisL.BriceGulbenes Ev.lut.baznīca
Skolas Ziemassvētku koncertsDecembrisI.MatīsaVideokoncerts

JANVĀRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisvieta
Pedagoģiskā sēde / Darbinieku kopsapulce05.01.2022.I.MatīsaSkola
Pedagogu profesionālā pilnveide06.01. un 13.01.2022.I.MatīsaAttālināti

FEBRUĀRIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Konkurss "Naujene Wind-2020"24.02.-28.02.2022.I.DriķeDaugavpils attālināti

MARTS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
IV Latgales jauno vijolnieku konkurss13.03.2022.L.BriceLudza attālināti
6.Starptautiskais L.Garūtas jauno pianistu konkurss15.03.2022.L.KļaviņaSigulda
Pedagoģiskā sēde14.03.2022.I.MatīsaSkola
LNO baleta izrādes apmeklējums absolventiem25.03.2022.I.MatīsaRīga
J.Cimzes Starptautiskais instrumentālo duetu konkurss31.03.2022.L.BriceValka

APRĪLIS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
II Starptautiskais O.Stroka Jauno pianistu konkurss02.04.2022.L.MusajevaDaugavpils attālināti
Lieldienu koncerts17.04.2022.K.ĀbeltiņšGulbenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Lieldienu koncerts17.04.2022.I.MatīssVelēnas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Karjeras dienas pasākumus Rēzeknes mūzikas vidusskolā20.04.2022.I.MatīsaRēzekne
Koncertlekcija "Iepazīsti pūšamos instrumentus"21.04.2022.L.AnžeGulbenes kultūras centrs
Pedagogu dalība Klavierspēles meistarklasēs22.04.2022.A.HomčenkoRēzekne

MAIJS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Noslēguma pārbaudījumi sagat.kl. audzēkņiem16.05.-20.05.2022.
23.05; 24.05.2022.
MK vadītāji
Skola
Pedagoģiskā sēde26.05.2022.I.Matīsa
Skola
Mācību gada noslēgums - Skolas kolektīvu koncerts27.05.2022. pl.18:00M.MezīteKultūras centrs
Skolas izlaidums28.05.2022. pl.15:00I.MatīsaKultūras centrs
Dalība Baznīcu nakts koncertā28.05.2022.I.MatīsaGulbenes Ev.lut. baznīca

JŪNIJS

PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Uzņemšanas mūzikas skolā02.06.2022. pl.18:00
04.06.2022. pl.10:00
I.MatīsaSkola