Ārpusstundu darbs
Ārpusstundu darbs

Gulbenes Mūzikas skola Pasākumu plāns

(dalība koncertos, konkursos, pasākumos, kursos, semināros)

2020./2021.m.g.

AUGUSTS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Uzņemšana jaunajiem audzēkņiem21.08. pl. 18:00M.MezīteSkola
Metodisko komisiju sanāksmes24. - 25.08.M.MezīteSkola
Vecāku sanāksme sagatavošanas klasei24.08. pl.18:00M.MezīteSkola
Vecāku sanāksme 1.klasei25.08. pl.18:00M.MezīteSkola
Izbraukuma sēde skolas darbiniekiem26.08.M.Mezīte
Direktoru sanāksme27.08.I.MatīsaJūrmala
Pedagoģiskā sēde31.08. pl.12:00I.MatīsaSkola
SEPTEMBRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Mācību gada atklāšanas svētki1.09. pl. 16:00I.MatīsaStadionā, Skolas ielā 10
Rankas klavierklases audzēkņu koncertapmeklējums Gorā (V.Šimkus, LNSO)10.09.I.MatīssRēzekne
Starptautiskais konkurss "Citta di Barletta"21.09.L.Musajeva
L.Brice
Itālija (attālināti)
Lizuma klaviespēles klases audzēkņu dalība EMĪLA DĀRZIŅA 145 gadu jubilejas atceres pasākumā 23.09.L.KļaviņaJaunpiebalga
Muzikāli radošs pasākums "Atrodi sevī Kokaru"25.09.L.AnžeOzolkalns
Skolas Padomes sanāksme29.09. pl.18:00V.MeisītisSkola
Direktoru sanāksme30.09.I.MatīsaRēzekne
OKTOBRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pedagogu pieredzes apmaiņas pasākums02.10.I.MatīsaLudza
Noras Novikas X Starptautiskais Mazās kamermūzikas konkurss15.-16.10.I.DriķeMārupe
Konkurss “Lasīšana no lapas”12.-16.10.L.AnžeSkola
NOVEMBRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūtēju orķestru diriģentu forumsJ.AndževsRīga
Lāčplēšu dienas lāpu gājiens Pūtēju orķestrimJ.AndževsGulbene
DECEMBRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
S. Jalaņeckas Meistarklases Klavierspēlē L.MusajevaSkola
XVI Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkurssL.Musajeva
I.Kalniņa
Koknese
Adventes koncerts Gulbenes Ev.lut. baznīcāL.BriceGulbenes Ev.lut.baznīca
Ziemassvētku koncerts sagatavošanas un 1.klaseiL.AnžeSkola
Ziemassvētku koncerts 2.-8.klaseI.MatīsaSkola
Pūtēju orķestra Ziemassvētku koncertsJ.AndževsGulbenes kultūras centrs
JANVĀRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisvieta
Pedagoģiskā sēde / Darbinieku kopsapulceI.MatīsaSkola
Pedagogu profesionālā pilnveideI.MatīsaStāķi
Pedagogu dalība meistarklasēsL.MusajevaRēzekne
Konkurss mūzikas teorijāL.AnžeRēzekne
FEBRUĀRIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu koncertsI.DriķeSkola
Sadraudzības koncerts ar Jaunpiebalgas mūzikas skolu I.MatīsaJaunpiebalga
Vispārējo klavieru svētku koncerts I.PutniņaSkola
Konkurss "Naujene Wind-2020"I.DriķeDaugavpils
MARTS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Konkurss mūzikas teorijā "Zini vai mini"L.AnžeSkola
LNO baleta izrādes apmeklējums absolventiemL.HmeļevskaRīga
Pūtēju orķestra modelēšanas koncertsJ.AndževsGulbene
Skolu koru kopmēģinājumsL.AnžeGulbene
APRĪLIS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Starptautiskais konkurss Viva la MusicaI.DriķeDaugavpils
I Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Alveare di musicaL.Musajeva
L.Brice
Elektrena (Lietuva)
I Starptautiskais O.Stroka jauno pianistu konkurssJ.BaldoneDaugavpils
Gulbenes novada koru skate I kārtaL.AnžeGulbene
Atvērto durvju dienasI.MatīsaSkola
XIV J.Graubiņa jauno pianistu konkurssI.KalniņaLīvāni
Gulbenes novada koru skate II kārtaL.AnžeGulbene
Koncerts 1. PIII.MatīsaGulbene
Koncerts 2. PIII.MatīsaGulbene
Koncerts 3. PIIL.AnžeGulbene
MAIJS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Pūtēju orķestra defilē finālskate04.05.J.Andževs, I. LīviņaRīga
Noslēguma pārbaudījumi sagat.kl. audzēkņiemL.Anže
G.Burka
Skola
Skolas izlaidumsI.MatīsaKultūras centrs
Skolas kolektīvu koncertsM.MezīteGulbene
Mācību gada noslēguma koncerts-pasākumsI.MatīsaSkola
Konsultācijas jaunajiem audzēkņiemM.MezīteSkola
JŪNIJS
PasākumsLaiksAtbildīgaisVieta
Muzikālo iemaņu pārbaude uzņemšanai mūzikas skolā01.06.I.MatīsaSkola