KONTAKTI

KONTAKTI

muz.skola@gulbene.edu.lv

+371 64471661

O.Kalpaka iela 43, Gulbene

Ilona Matīsa

Direktore

Māra Mezīte

Vietniece

Atrašanās vieta

GMS

Skolas rekvizīti

Gulbenes novada pašvaldība Ābeļu iela 2, Gulbene,

Gulbenes novads, LV-4401 O.Kalpaka 43, Gulbene LV- 4401

Reģistrācijas numurs 90009116327

AS SEB banka Konts: LV03UNLA0050014339919 Kods: UNLALV2X

AS Citadele banka Konts: LV41PARX0012592250001 Kods: PARXLV22

AS SWEDBANK Konts: LV52HABA0551026528581 Kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: MUZ-… Vecāku līdzfinansējums par mūzikas skolu

Nosūti mums ziņu

15 + 10 =