MĀCĪBU DARBS

MĀCĪBU DARBS

Tehniskās ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Sitaminstrumentu spēle2. - 6.klase08.02.2023.
Pūšaminstrumentu spēle2. - 7.klase30.-31.01.2023.
Vijoles spēle2. - 7.klase27.02.2023.
01.03.2023.
Kokles spēle3. - 4.klase27.02.2023.
01.03.2023.
Klavierspēle1.- 7.klase15.-16.02.2023.

Mācību koncerti / ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Solfedžo
8.klases (8-gadīgā apmācība)
6.klase (6-gadīgā apmācība
06.-10.03.2023.

Pārcelšanas ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Vispārējās klavieres2.-7.klase24.-28.04.2023.
Mūzikas literatūra4.-7.klase
2.-5.klase
08.05.-12.05.2023.
Mūzikas mācība
Solfedžo
1.-7.klase15.05.-19.05.2023.
Vijoles spēle
Kokles spēle
1.-4.klase10.05.2023.
Klavierspēle
1. - 4.klase
5.-7.klase
12.05.2023.
19.05.2023.
Pūšaminstrumentu spēle1.-5.klase15.-17.05.2023.
Sitaminstrumentu spēle1. - 5.klase16.05.2023.
Vijoles, Kokles spēle5.-7.klase17.05.2023.
Vijolnieku ansamblis3.-7.klase26.05.2023.
Pūtēju orķestris2.-7.klase26.05.2023.
Meiteņu koris2.-8.klase26.05.2023.
Specialitāte (Mūzikas instrumentu spēle)Sagatavošanas klase23.05.2023. pl.15:00
24.05.2023. pl.15:00
Mūzikas mācībaSagatavošanas klase
15.-19.05.2023. (mācību stundas laikā)

 

Eksāmenu programmu noklausīšanās

Klavierspēle8.klase24.02.2023.
24.03.2023.
28.04.2023.
Vijoles spēle8.klase22.03.2023.
26.04.2023.
Pūšaminstrumentu spēle6.klase29.03.2023.
12.04.2023.
Sitaminstrumentu spēle6.klase11.04.2023.
Vispārējās klavieres6.klase21.04.2023.

Noslēguma eksāmeni

Klavierspēle8.klase23.05.2023. plkst.10.00
Vijoles spēle8.klase24.05.2023. plkst.11.00
Pūšaminstrumentu spēle6.klase16.05.2023. plkst.11.00
Sitaminstrumentu spēle6.klase16.05.2023. plkst.12.00
Vispārējās klavieres 6.klase05.05.2023. plkst. 15.00
Mūzikas literatūra6.;8.klase08.05.2023. plkst.15.00
Solfedžo, mūzikas teorija 8.klase
6.klase
19.05.2023. plkst.10.00
Mūzikas literatūra (pagastu klases)8.klase
6.klase
08.05.-12.05.2023.

Papildus informācija

Izlaidums 27.05.2023. pl.15:00 

Uzņemšana un Atvērto durvju dienas 02.06.2023. pl.18:00 un 03.06.2023. pl.10:00