MĀCĪBU DARBS

MĀCĪBU DARBS

Tehniskās ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Sitaminstrumentu spēle2. - 5.klase
Pūšaminstrumentu spēle2. - 7.klase
Vijoles spēle2. - 7.klase
Kokles spēle2. - 3.klase
Klavierspēle2. - 7.klase
Vispārējās klavieres6; 8.klase

Mācību koncerti / ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Solfedžo
1.-7. klasei (8-gadīgā apmācība)
1.-5.klasei (6-gadīgā apmācība

Mūzikas literatūra
4.-7. klasei (8-gadīgā apmācība)
2.-5.klasei (6-gadīgā apmācība

Vijoles spēle1.klase
Kokles spēle1.klase
Vijoles spēle2.-7.klase
Kokles spēle2.-3.klase
Vispārējās klavieresVisas klases
Klavierspēle1.-2.klase
Klavierspēle2.-8.klase
Pūšaminstrumentu spēle2.-7.klase
Sitaminstrumentu spēle2.-4.klase
Solfedžo6.;8.klase (beidzēji)

Pārcelšanas ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Vijoles. Kokles spēle1.klase
Vijoles, Kokles spēle2.-4.klase
Vijoles spēle5. - 7.klase
Vispārējās klavieresVisas klases
Klavierspēle
1. - 2.klase
3.-4.klase
5.-7.klase

Pūšaminstrumentu spēle1.-5.klase
Sitaminstrumentu spēle1. - 4.klase
Mūzikas mācība
Solfedžo
1.-7.klase
Vispārējās klavieresVisas klases
Mūzikas literatūra4.-7.klase
2.-5.klase
Vijolnieku ansamblis3.-7.klase
Pūtēju orķestris2.-7.klase
Meiteņu koris2.-8.klase

 

Eksāmenu programmu noklausīšanās

Klavierspēle
Akordeona spēle
8.klase
6.klase
Pūšaminstrumentu spēle6.klase
Vispārējās klavieres6.klase

Noslēguma eksāmeni

Klavierspēle
Akordeona spēle
8.klase
6.klase
Pūšaminstrumentu spēle6.klase
Vispārējās klavieres 6.klase
Mūzikas literatūra6.;8.klase
Solfedžo, mūzikas teorija 8.klase
6.klase

Papildus informācija

Izlaidums 

Atvērto durvju dienas 

Sagatavošanas klases iestājpārbaudījumi

Jauno audzēkņu iestājpārbaudījumi

Konsultācijas jaunajiem audzēkņiem

Iestājpārbaudījumi Mūzikas skolā: