MĀCĪBU DARBS

MĀCĪBU DARBS

Tehniskās ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Sitaminstrumentu spēle2. - 6.klase27.09.2023.
Pūšaminstrumentu spēle2. - 7.klase25.-26.09.2023.
Vijoles spēle2. - 7.klase17.-18.10.2023.
Kokles spēle3. - 4.klase17.10.2023.
Klavierspēle1.- 7.klase11.-15.09.2023.
Vispārējās klavieres6.pūt.sit.kl. un 8.vij.kl.01.12.2023.

Mācību koncerti / ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums
Solfedžo (diagnostic.darbs)
8.klases (8-gadīgā apmācība)
6.klase (6-gadīgā apmācība
21.11.-02.12.2023.
Solfedžo2. – 7.klase4.12 – 7.12.2023.
Vijoles spēle8.klase - Tehniskais eksāmens11.12.2023.
Vijoles spēle1.-7.klase05.12. un 11.12.2023.
Kokles spēle1.-5.klase Valsts konkurss 1.kārta14.12.2023.
Klavierspēle1.-3.klase10.11.2023.
Klavierspēle4.-8.klase08.12.2023.
Pūšaminstrumentu spēle1.-5.klase05.-06.12.2023.
Sitaminstrumentu spēle2.-5.klase06.12.2023.
Vispārējās klavieresVisās programmās 3.-7.kl.27.11.-01.12.2023.
Kolektīvā muzicēšanaVisās programmās19.12.2023.
Valsts standartizēto prasību pārbaudījumsKlavierspēle 7.klase11.12.2023.

Pārcelšanas ieskaites

Mācību priekšmetsKlaseDatums

 

Eksāmenu programmu noklausīšanās

Klavierspēle8.klase

Noslēguma eksāmeni

Vispārējās klavieres 6.klase
Mūzikas literatūra6.;8.klase
Mūzikas literatūra (pagastu klases)8.klase
6.klase
Pūšaminstrumentu spēle6.klase
Sitaminstrumentu spēle6.klase
Solfedžo, mūzikas teorija 8.klase

6.klase
Klavierspēle8.klase
Vijoles spēle8.klase

Papildus informācija