STUNDU SARAKSTS

STUNDU SARAKSTS

Teorētiskie mācību priekšmeti
(mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra)

Gundega Burka (4. Kabinets)

LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
15:00 - 15:40Solfedžo 3.A kl.Solfedžo 3.A kl.Solfedžo 5.A kl.
15:45 - 16:25Solfedžo 4.A kl.Mūz. lit. 3.A kl.
16:30 - 17:10Solfedžo 5.A kl.Solfedžo 4.A kl.
17:15 - 17:55Mūz.lit. 5.A kl.Mūz.lit. 4.A kl.

Laura Anže ( 7. Kabinets)

LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
14:15 - 14:55Mūz. māc. Sagat. kl.AMūz. māc. Sagat. kl.BMūz.māc. Sagat. kl.AMūz. māc. Sagat. kl.B
15:00 - 15:40Mūz.māc. 2.A kl.Mūz. māc. 1.A kl.Solfedžo 3.B kl.Mūz. māc. 1.A kl.Solfedžo 3.B kl.
15:45 - 16:25Mūz.lit. 2.A kl.Solfedžo 6.D kl.Mūz.māc. 2.A kl.Mūz.lit. 6.D kl.Solfedžo 4.B kl.
16:30 - 17:10Solfedžo 6.D kl.Mūz.lit. 4.B kl.
17:15 - 17:55Solfedžo 8.B kl.Solfedžo 4.B kl.Mūz.lit. 8.B kl.
18:00 - 18:40Mazā mūzikas skoliņaSolfedžo 8.B kl.Mazā mūzikas skoliņa

Ilona Matīsa (4. Kabinets)

LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
15:45 - 16:25Solfedžo 7.A kl.Solfedžo 7.A kl
16:30 - 17:10Mūz.lit. 7.A kl.Solfedžo 8.A kl.
17:15 - 17:55Solfedžo 8.A kl.Mūz.lit. 8.A kl.

Māra Mezīte (6. Kabinets)

LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
15:45 - 16:25Solfedžo 6. C kl.Solfedžo 6.A kl.
16:30 - 17:10Solfedžo 6.A kl.Mūz. lit. 6.C kl.Solfedžo 6.C kl.
17:15 - 17:55Mūz.lit. 6.A kl.

Vēsma Kļaviņa

LaiksPirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
14:15 - 14:55Mūz.māc. 1.B kl.
15:00 - 15:40Solfedžo 5.B kl.Mūz.māc. 2.B kl.Mūz.māc. 1.B kl.Mūz.māc. 2.B kl.Solfedžo 3.C kl.
15:45 - 16:25Mūz.lit. 5.B kl.Solfedžo 5.B kl.Mūz.lit. 3.C kl.
16:30 - 17:10Solfedžo 5.C kl.Mūz.lit. 5.C kl.
17:15 - 17:55Solfedžo 3.C kl.Mūz.lit. 5.C kl.