Oktobra sākumā noslēgusies mūsu jauniešu iniciatīvas grupas projekta ”Muzikālais starpbrīdis” realizācija.
Lielākie ieguvumi- kopīgi padarīts darbs, kontaktu nodibināšana ar vietējiem novada uzņēmējiem- Mārci Jurciņu (SIA ;;Skalbes koks”),Guntaru Sebri (ZS ”Pļavnieki”), Dzintru Gailāni (ZS ”Krāčukakts”), ZS ”Lapsukalni” ,kā arī daiļdārznieci Antru Trusli,kā rezultātā izveidota muzikāli interaktīvā ”Skaņu taka” skolas iekšpagalmā. Tai nebūs tikai dekoratīvas funkcijas. Dažādojot mācību stundas,muzikālus uzdevumus siltajā laikā bērni varēs veikt svaigā gaisā.
Apjomīgs darbs veikts tūju stādīšanas vietā.Attīrīta augsne no gadiem iekrāta ”kultūrslāņa”- atkritumiem.Noraktās velēnas ieklātas zālāja bedrainajās vietās.Izveidots dzīvžogs no 50 tūjām un iestādīti 300 krokusi zālājā.
Skaņu taku iespējams transformēt par nelielu koncertskatuvīti- maziem brīvdabas koncertiņiem. Muzikālās koka ripas radoši varēs izmantot arī ziemas periodā telpās – konkursos,citos pasākumos.
Skolas pagalmā mūsu darbošanās rezultāti būs labāk saredzami nākamajā pavasarī,tomēr paldies visiem,kuri nebija pasīvi un atbalstīja jauniešu darbošanos šovasar.
2018.gada Mazo projektu konkursā ”Sveiks un vesels!” atbalstu saņemām no biedŗības ”SATEKA”. Paldies!