Par atbrīvojumu no vecāku līdzdalības maksas

Gulbenes novada pašvaldība 2020.gada 24.martā ir izdevusi rīkojumu par atbrīvojumu no vecāku līdzdalības maksas Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to noteiktajiem...

Attālināta mācīšanās no 23.03.

Sākot no 2020. gada 23. marta tiks organizēts mācību process attālināti,t.i., audzēkņiem tiks uzdoti patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām. Pirmdien, 23.martā, pedagogi sazināsies...

Uzmanību vecāki un mūzikas skolas audzēkņi!

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību process klātienē tiek pārtraukts...