Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību process klātienē tiek pārtraukts pilnībā līdz 2020. gada 14. aprīlim.

Ar 23.martu organizējam mācību procesu attālināti!!! Tāpēc lūgums vecākiem sazināties ar savu bērnu pedagogiem  telefoniski un vienoties par mācību procesu norisi.

Uz sadarbību un sapratni!

Mūzikas skolas direktore Ilona Matīsa