Mācību gada noslēgumā!

Cienījamie mūzikas skolas audzēkņi un vecāki! Ir noslēdzies mācību gads, pavisam citāds un neierasts. Vēlos pateikties Jums visiem par sadarbību, pacietību un izturību šajā tik neierastajā mācību procesā un laikā! Tas ir bijis pārbaudījums mums visiem gan skolas...

Par liecību saņemšanu

Mācību gads tuvojas noslēgumam. Šogad sakarā ar ārkārtas situāciju mūsu tradicionālais gada noslēguma pasākums un liecību izdošana izpaliek. Taču audzēkņi vai viņu vecāki varēs saņemt liecības no 1.06. – 5.06. mūzikas skolā iepriekš piesakoties pa tālr. 64471660...
Jaunais flīģelis mūsu skolā!

Jaunais flīģelis mūsu skolā!

Šodien mūsu skolai ir svētki! Esam sagaidījuši mūsu jauno flīģeli! Gadu atpakaļ svinējām skolas 60 gadu jubileju un kā dāvanu no mūsu pašvaldības lūdzām jaunu flīģeli mūsu aktu zālei, lai varam sniegt mūsu klausītājiem skaistus koncertus, spēlējot uz jauna,...

Par macību gada noslēgumu

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā kultūras centra sagatavoto informāciju „Par mācību procesu profesionālās kultūrizglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes programmas, 2019./2020. mācību gadu noslēdzot”, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu...