Cienījamie mūzikas skolas audzēkņi un vecāki!

Ir noslēdzies mācību gads, pavisam citāds un neierasts. Vēlos pateikties Jums visiem par sadarbību, pacietību un izturību šajā tik neierastajā mācību procesā un laikā! Tas ir bijis pārbaudījums mums visiem gan skolas administrācijai, gan skolotājiem, gan Jums audzēkņi un vecāki! Paldies par atbalstu, saziņu, sarunām un sapratni! Ir pietrūkuši tradicionālie  pavasara koncerti, iespēja piedalīties konkursos un vienkārši būt kopā. Mācību process lielā mērā balstījās uz pašiem bērniem un vecāku palīdzību un atbalstu. Mums skolotājiem bija jāiemācās strādāt no attāluma un iespēju robežās palīdzēt mācību procesā. Un kopīgi strādājot mums izdevās!

Lai saulaina un prieka pilna mums visiem vasara! Ar nepacietību gaidīsim jauno mācību gadu, lai kopā varētu muzicēt un atgriezties mums ierastajā ritmā! Izbaudiet atpūtu arī muzicējot, lai mūzikas skaņas turpina skanēt jūsmājās!

Sveicu visus audzēkņus ar pārcelšanu nākamajā klasē un īpašs sveiciens mūsu sagatavošanas klases audzēkņiem un viņu vecākiem ar uzņemšanu 1.klasē!

Atgādinājumam! Liecības saņemamas individuāli zvanot un piesakoties pa tālr. 64471660 (Gulbenes audzēkņiem no 9:00 – 13:00) vai pie specialitātes skolotāja pagastu klasēm (Stāķi, Lejasciems, Lizums, Ranka) visu nākamo nedēļu no 1.06. līdz 5.06.

Svētīgu Jums visiem vasaru!

Gulbenes Mūzikas skolas direktori Ilona Matīsa