Šodien mūsu skolai ir svētki! Esam sagaidījuši mūsu jauno flīģeli! Gadu atpakaļ svinējām skolas 60 gadu jubileju un kā dāvanu no mūsu pašvaldības lūdzām jaunu flīģeli mūsu aktu zālei, lai varam sniegt mūsu klausītājiem skaistus koncertus, spēlējot uz jauna, kvalitatīva instrumenta, lai varam aicināt profesionālus māksliniekus un nekautrēties par instrumentu. Mūsu lūgumu un vajadzību uzklausīja, sadzirdēja un atbalstīja gan pašvaldības deputāti, gan vadība. Laiks paskrējis un dāvana beidzot ir sasniegusi savu galamērķi! Tagad jaunais Petrof flīģelis ar nepacietību gaidīs mūsu jaunos māksliniekus, pedagogus, mūziķus un klausītājus, lai skanētu koncertos, konkursos, festivālos. Paldies SIA NPB par kvalitatīvu instrumenta piegādi un uzstādīšanu un milzīgs paldies Gulbenes novada pašvaldībai par brīnišķīgo dāvanu! Lai tā mūs visus priecē!