Gulbenes novada pašvaldība 2020.gada 24.martā ir izdevusi rīkojumu par atbrīvojumu no vecāku līdzdalības maksas Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to noteiktajiem ierobežojumiem. Šajā laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē nenotiek un tas tiek nodrošināts attālināti, līdz ar to pašvaldība uz ārkārtējās situācijas laiku pārtrauks līdzdalības maksas aprēķināšanu un rēķinu piestādīšanu.