Sākot no 2020. gada 23. marta tiks organizēts mācību process attālināti,t.i., audzēkņiem tiks uzdoti patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Pirmdien, 23.martā, pedagogi sazināsies ar tiem vecākiem vai audzēkņiem ar kuriem nav vēl izdevies sazināties un vienoties par saziņas veidu (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne – gulbenesms.lv).

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus.

Atgriezeniskā saite jeb uzdotā pārbaude attālinātā mācību procesa laikā būs atšķirīga – instrumentu spēlē: piemēram, apgūtā video, vai audio ierakstu sūtīšana pedagogam, video stunda izmantojot skype vai whatsapp; teorētiskajos priekšmetos: informācija par uzdoto īsziņas formā vai whatsapp, izpildītā darba nofotogrāfēšana, videostunda caur Zoom u.c. formas, kā arī uzdevuma izpildes izvērtēšana, atgriežoties skolā – piemēram, koncerti, ieskaites, eksāmeni. Mūzikas teorijas mācību priekšmetos – pārbaudes darbi, prezentācijas, ieskaites u.c.

Lūdzam ikkatru vecāku apdomāt, kā attālinātā mācību procesa laikā, izmantojot elektroniskos rīkus, varētu organizēt atgriezenisko saiti ar pedagogu.

 

Uz veiksmīgu sadarbību,

Ilona Matīsa

Gulbenes Mūzikas skolas direktore