1.jūnijā gaidām savus jaunos audzēkņus uz iestājpārbaudījumiem Gulbenes Mūzikas skolas zālē no plkst. 10:00 līdz 13:00! Mājās iesakām sagatavot no galvas dziedāt latviešu tautasdziesmu un izteiksmīgi noskaitīt dzejolīti. Ir iespēja apmeklēt konsultācijas 30.05. un 31.05. plkst. 18:00 – 19:00! Gaidīsim visus interesentus!