14.oktobrī mūsu skolas audzēkņi Karjeras nedēļas ietvaros viesojās Cēsu mūzikas vidusskolā, kur iepazinās ar skolas piedāvātajām programmām, apskatīja skolas telpas un baudīja mūzikas vidusskolas audzēkņu koncertu. Paldies viesmīlīgajam Cēsu mūzikas vidusskolas kolektīvam par sirsnīgo uzņemšanu!