Ik gadu mūsu skolā notiek konkurss “Lasīšanā no lapas” visu izglītības programmu audzēkņiem. Arī šogad visi “mērojās spēkiem” lapas lasīšanā. Audzēkņi ar ļoti labiem un teicamiem rezultātiem saņems atzinības rakstus. Par rezultātiem var interesēties skolā.