Kā ik gadus, arī šogad 2.-8.klašu audzēkņi, skolotāji, skolas vadība un vecāki kopāt tiekas, lai svinētu svētkus, lai priecātos par paveikto I semestrī kopā, lai pateiktos audzēkņiem un skolotājiem par labiem rezultātiem konkursos, mācību darbā. Tiekamies 18.12. plkst. 17:00 skolas aktu zālē! Lai mums visiem prieks kopā būt!