19.02. Gulbenes Mūzikas skolas Stāķu klavierspēles klases audzēkņi kopā ar pedagogiem apmeklēs koncertlekciju “Ludvigam van Bēthovenam – 250” Cēsu koncertzālē, kur muzicēs Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkņi.