19.02. Gulbenes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi dodas uz Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu iegūt jaunus draugus un pieredzi kopā muzicējot ar Jaunpiebalgas mūzikas skolas audzēkņiem. Lai mums kopā labi skan!