Uzsākot noslēdzošo attālināto mācību posmu informējam, ka audzēkņiem no 1. – 7.klasei (izņemot skolas beidzējus) mācību process turpinās līdz mācību gada beigām, veicot attālināti patstāvīgi veicamos darbus, kā arī strādājot kopā ar skolotāju tiešsaistē. Mācību gada noslēguma vērtējumi (semestra / gada) tiks izlikti visos mācību priekšmetos ņemot vērā summatīvās vērtēšanas principus – visa mācību semestra (ieskaitot attālinātā mācību darba) un mācību gada vērtējumus. Pārcelšanas ieskaites, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, šajā mācību gadā tiek atceltas.

Noslēguma klašu audzēkņi (skolas beidzēji) turpina gatavoties skolas eksāmeniem. Eksāmenu kārtība specialitātē un mūzikas teorētiskajos priekšmetos tiks precizēta līdz 12.maijam. Ja pēc 12. maija ārkārtas situācija valstī tiks atcelta, mācību gads noslēguma klašu audzēkņiem tiks pagarināts līdz 12.jūnijam, kad tiks organizēti eksāmeni mūzikas skolā. Ja pēc 12. maija ārkārtas situācija valstī tiks pagarināta, eksāmeni notiks attālināti.