Cienījamie vecāki un audzēkņi! Informējam, ka sakarā ar ārkārtas situāciju valstī mācību darbs audzēkņiem Gulbenes Mūzikas skolā tiks uzsākts ar 2021. gada 11.janvāri visos vecumposmos un visās izglītības programmās TIKAI ATTĀLINĀTI. Lūdzam sazināties ar pedagogiem par mācību stundu norisi, dienām un laikiem! Cerot uz sapratni un sadarbību! Gulbenes Mūzikas skolas kolektīvs.