Katru mācību gadu Gulbenes Mūzikas skola piedalās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursos. Šajā mācību gadā ar VKKF un mūsu pašvaldības atbalstu, iegādāts jauns pianīns Wilhelm Steinberg P 118. Par to īpaši gandarīti ir  vijoles skolotāja Lūcija Brice, viņas audzēkņi un koncertmeistare Lidija Musajeva.  Skolotāja Brice ir pieredzes bagāta savā darbā, aizrautīgi vada  mācību stundas un  ik gadu gatavo savus audzēkņus konkursiem. Darbs pie jauna, kvalitatīva instrumenta motivē  arī audzēkņus. Esam pateicīgi par doto iespēju atbalstīt pedagoga darbu!