Šī gada sākumā Gulbenes Mūzikas skolai izdevies gūt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projektam, ar kura palīdzību tika iegādāti divi ļoti nepieciešami jauni mūzikas instrumenti- Mežrags Roy Benson HR-212B  un Ksilofons Adams Solist XS2HV40.

Mežraga spēles skolotājs Kaspars Ābeltiņš gadu no gada  iepriecināja klausītājus ar izveidotā mežraga kvarteta koncertprogrammām. Puiši skolu absolvējuši. Nu laiks apmācīt visjaunākos mežradzniekus. Vēlēt veiksmi mācībās un dalībai konkursos.

Viens no Vidzemes visjaudīgākajiem jaunajiem pedagogiem ir  mūsu sitaminstrumentu spēles pedagogs Mārcis Kalniņš. Viņa audzēkņi uzrāda lieliskus rezultātus. Interese par sitaminstrumentu spēli ir ļoti liela. Jaunais ksilofons dos iespēju daudziem jauniešiem pilnveidot savas prasmes. Paldies par aizrautību darbā!

Esam pateicīgi Valsts kultūrkapitāla fondam un Gulbenes novada pašvaldībai par atbalstu.