Ilgi lolotais, dažādus līkločus pārvarējušais Gulbenes Mūzikas skolas bērnu, jauniešu un pedagogu izveidotais projekts –  videokoncerts komponista Jāņa Porieša piemiņai “…tā baltā mūžība” nu ir ceļā pie klausītājiem! Koncerts tapis dziļā cieņā un lielā pateicībā komponistam par viņa sadarbību ar mūsu skolu daudzu gadu garumā, par kopīgajām atmiņām un viņa dāvanu – mūziku! Lai koncerts sniedz prieku klausītājiem, interesi mūziķiem izpildīt viņa mūziku un lepnumu mums, latviešiem, par bagāto mūzikas mantojumu!

Gulbenes Mūzikas skola pateicas par iespēju šo ieceri īstenot: Vidzemes plānošanas reģionam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Latvijas valsts mežiem, Gulbenes novada pašvaldībai. Paldies par atbalstu arī Jāņa Porieša meitai Laurai Ločmelei, kā arī Luksemburgas jauktajam korim Meluzīna un diriģentei Julijai Norvelei.